bệnh nam khoa

BẠO HÀNH NH N VIÊN Y TẾ: một sự suy thoái niềm tin và đạo đức xã hội!

Đến bây giờ tui và các đồng nghiệp vẫn còn hoang mang, khi 3 ngày trước báo chí đưa tin, trong lúc đang làm việc, BS trưởng kíp trực cấp cứu ở BV huyện Thạch…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa