bệnh nam khoa

Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ vỡ bàng quang sau uống bia rượu?

Bàng quang nằm ở phần bụng dưới, có chức năng chứa đựng và tống thoát nước tiểu. Bình thường nước tiểu từ thận xuống bàng quang khoảng 300ml sẽ có cảm giác mắc tiểu. Cuộc…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa