bệnh nam khoa

Tiểu không kiểm soát (són tiểu)

Tiểu không kiểm soát: là tình trạng nước tiểu chảy ra bên ngoài mà không có sự chủ động đi tiểu. Có 5 thể loại tiểu không kiểm soát: nhưng thường gặp nhất là tiểu…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa