bệnh nam khoa

Ảo giác ở giới trẻ

Hôm qua đọc được thông tin: học sinh 16 tuổi ở Nghệ An cắn đứt tai bạn học nuốt vào dạ dày do ảo giác “cỏ Mỹ”! Nhìn những hình ảnh đó, bản thân tui…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa