bệnh nam khoa

Giật thót ngườI vì chuyện chuyên khoa

Chuông điện thoại reo 3 lần liên tiếp, chắc là có chuyện gì gấp lắm đây! Đầu năm nghĩ ít ai điện thoại nên không mang theo tai nghe bluetooth trong lúc mổ. Buộc phải…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa