bệnh nam khoa

Viagra có phảI là thuốc & kích dục?

Nhờ những lúc “trà tam tửu tứ” với các chiến hữu, tui mới ngộ ra rằng: Ai ai cũng biết đến tên VIAGRA, nhưng lại ít ai hiểu được VIAGRA là gì (!).  Một số…

bệnh nam khoa
ĐẶT LỊCH HẸN
bệnh nam khoa